Familierecht

Familierecht


Deze vakgroep binnen VDS-advocaten staat particulieren bij in al de problemen binnen het personen- en familierecht waarbij gedacht wordt aan ondermeer de echtscheidingen, nietigverklaringen van huwelijk, problemen tussen ongehuwde samenwoners, minderjarigen, ouderlijk gezag, verblijfplaats en andere maatregelen in het kader van jeugdbescherming, alimentatie regelingen tussen echtgenoten, ex-echtgenoten ten aanzien van kinderen en in ruimer familieverband, nalatenschappen, verdelingen en erfrechtelijke problematieken.