Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht


De vakgroep binnen VDS-advocaten die zich bezighoudt met ondernemingsrecht behelst ondermeer de redactie en adviesverlening voor alle mogelijke types van commerciële contracten zoals distributie, handelsagentuur, licentieovereenkomsten, koop/verkoop, huur, aanneming en andere vormen van zelfstandige dienstverlening, financiële overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Verder verleent VDS-advocaten U advies en bijstand inzake handelspraktijken en oneerlijke concurrentie, evenals vertegenwoordiging in commerciële geschillen voor Belgische rechtbanken en voor Belgische en internationale arbitrages.