VDS Advocaten

Aannemer in gebreke stellen: praktische tips voor bouwers en verbouwers  

aannemer in gebreke stellen

Wanneer je bouwt of verbouwt, vertrouw je op de expertise en betrouwbaarheid van jouw aannemer. Maar wat als niet alles loopt zoals gepland? Soms ontstaan er geschillen tussen de bouwheer en de aannemer, variërend van vertragingen in de uitvoering, het niet naleven van de afgesproken kwaliteitsstandaarden, een gebrekkige uitvoering van de werken, tot zelfs het volledig uitblijven van de werken. In dergelijke situaties kan het nodig zijn om de aannemer formeel en schriftelijk in gebreke te stellen. Maar waarom zou je dat doen en hoe pak je dit aan? 

Waarom zou je een aannemer in gebreke stellen? 

Het in gebreke stellen van een aannemer is een stap die je neemt wanneer gesprekken en informele pogingen om een oplossing te vinden geen vruchten afwerpen. Het doel is om de aannemer officieel op de hoogte te brengen van zijn tekortkomingen en hem de kans te geven deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Deze actie kan noodzakelijk zijn om jouw rechten te beschermen, een eventuele schadevergoeding te eisen of zelfs de overeenkomst te ontbinden als de situatie niet verbetert. 

Hoe stel je een aannemer in gebreke? 

Ten eerste raden wij steeds aan om zorgvuldig te documenteren welke problemen er zijn, inclusief fotobewijs en eerdere communicatie met de aannemer in kwestie. Vervolgens stuur je een aangetekende brief waarin je de gebreken duidelijk omschrijft. In dit aangetekend schrijven kan je verwijzen naar de overeenkomst of offerte waarin de afspraken zijn vastgelegd en de gedocumenteerde problematiek. In dit schrijven kan je ook wijzen op diens aansprakelijkheid. Op het einde van de brief kan je een redelijke termijn aangeven waarbinnen de aannemer de kans krijgt om de problemen op te lossen. Deze stap is cruciaal om later, indien nodig, verdere juridische stappen te kunnen ondernemen. 

Is het aangeraden om een advocaat in te schakelen bij problemen met de aannemer? 

Hoewel je niet verplicht bent om meteen een advocaat in te schakelen, is het vaak wel raadzaam.  Zeker bij complexere geschillen. Een advocaat gespecialiseerd in bouwrecht kan je adviseren over jouw rechten, helpen bij het opstellen van de ingebrekestelling, en indien nodig, een juridische procedure voor de rechtbank starten. Een advocaat zal veelal eerst optreden als bemiddelaar en in gesprek gaan met de aannemer om tot een minnelijke schikking te komen, wat tijd en geld kan besparen. 

Gespecialiseerde advocaat contacteren? 

Geschillen met een aannemer kunnen stressvol zijn en het bouwproces ernstig verstoren. Een duidelijke en correcte ingebrekestelling is een essentiële stap om je belangen te beschermen en een oplossing te forceren. In veel gevallen kan de hulp van een advocaat bouwrecht hierbij waardevol zijn, niet alleen voor juridisch advies maar ook om te bemiddelen en een professionele communicatie te onderhouden met de aannemer. Zo kan je hopelijk snel weer vooruitkijken naar het realiseren van je bouwproject. 

Inhoud

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel is een advocaat met meer dan 30 jaar ervaring aan de Antwerpse balie. Zijn specialisaties situeren zich vooral in bouwrecht en verzekeringsrecht. In 1991 richtte hij het advocatenkantoor VDS advocaten op. Via deze website wenst hij iedereen te informeren.

LEES ONZE ARTIKELEN

Meer lezen over onze expertises