VDS Advocaten

Ingebrekestelling slecht uitgevoerde werken

Ingebrekestelling slecht uitgevoerde werken

Als je renovatiewerken laat uitvoeren, is het altijd mogelijk dat een aannemer de werken slecht uitvoert. Wat te doen als de uitgevoerde werken niet voldoen aan de verwachtingen? Ontdek aan de hand van een voorbeeldbrief ‘ingebrekestelling slecht uitgevoerde werken’ hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling fungeert als een formeel, schriftelijk document dat u gebruikt om een andere partij te informeren over hun tekortkomingen in de nakoming van overeengekomen afspraken of verplichtingen. 

In essentie is een ingebrekestelling een officiële aanmaning, bedoeld om de tekortschietende partij een laatste kans te geven om hun verplichtingen na te komen voordat u verdere stappen onderneemt. Het is dus een cruciale stap in het juridische proces om te proberen een geschil op te lossen voordat er verdere maatregelen worden getroffen.

Hoe stelt u een ingebrekestelling op?

Het opstellen van een ingebrekestelling vereist precisie. Deze schriftelijke verklaring dient gedetailleerd te zijn en kan volgende elementen bevatten:

  • De exacte redenen waarom u niet tevreden bent.
  • Bewijs van de slecht uitgevoerde werken, zoals foto’s of een rapport van een deskundige.
  • De redelijke termijn die u aan de aannemer geeft om de situatie te corrigeren.
  • Uw voorgenomen acties als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt binnen deze termijn.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Geachte heer/mevrouw [Naam],

Met deze brief stel ik u in gebreke wegens de gebrekkige uitvoering van dakwerken die in onze overeenkomst d.d. [datum overeenkomst] zijn opgenomen. Ik heb u reeds op [datum] mondeling geïnformeerd over het lek in het dak na de uitvoering van de werken. Ondanks onze eerdere communicatie, is het probleem nog steeds niet opgelost.

Bijgevoegd vindt u foto’s die het lek duidelijk aantonen. Dit gebrek verhindert mij om het pand naar behoren te gebruiken en veroorzaakt verdere schade. Deze situatie is onaanvaardbaar en in strijd met de voorwaarden zoals vermeld in onze overeenkomst.

Ik stel u hierbij formeel in gebreke en bied u een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van deze brief om het gebrek te herstellen. Indien u binnen deze termijn geen passende actie onderneemt, ben ik genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Ik verwacht dat u deze kwestie met de nodige ernst behandelt en actie onderneemt om het lek onverwijld te herstellen. 

Ik kijk uit naar uw snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

[Uw Naam] [Uw Handtekening]

Bijlagen: Foto’s van het lek

Hoe verstuur ik een ingebrekestelling?

De ingebrekestelling wordt in de regel verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging, om een rechtsgeldig afgiftebewijs te verkrijgen en te waarborgen dat de geadresseerde de brief daadwerkelijk heeft ontvangen. Dit biedt u juridische bescherming, aangezien de ontvanger niet kan beweren dat hij of zij niet op de hoogte was van de inhoud.

Wat als de aannemer de situatie niet rechtzet?

Als de aannemer niet reageert op uw ingebrekestelling of de situatie niet binnen de gegeven termijn corrigeert, kunt u verdere juridische stappen ondernemen. U kunt de aannemer dagvaarden bij de rechtbank om een schadevergoeding te eisen, een herstelling op te eisen of een contract te ontbinden. Een goed opgestelde aangetekende brief zal uw slaagkansen verhogen. 

Moet ik een advocaat inschakelen?

Het is altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat maar niet noodzakelijk. Onze ervaring leert ons wel dat een aannemer uw eisen serieuzer neemt indien de ingebrekestelling afkomstig is van een advocaat.

Elke situatie is anders en hulp van een gespecialiseerde advocaat zal sowieso helpen om de situatie recht te zetten. Wij helpen u graag bij het opstellen of nalezen van een ingebrekestelling, alsook bij het ondernemen van verdere juridische stappen.

Inhoud

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel is een advocaat met meer dan 30 jaar ervaring aan de Antwerpse balie. Zijn specialisaties situeren zich vooral in bouwrecht en verzekeringsrecht. In 1991 richtte hij het advocatenkantoor VDS advocaten op. Via deze website wenst hij iedereen te informeren.

LEES ONZE ARTIKELEN

Meer lezen over onze expertises