VDS Advocaten

Overzicht overtredingen derde graad politierechtbank 

In de Belgische verkeerswet zijn overtredingen opgedeeld in verschillende gradaties afhankelijk van de ernst en het gevaar dat ze veroorzaken. Veel overtredingen vallen onder de derde graad, wat betekent dat ze de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen of het bevel van een bevoegd persoon negeren. 

Wat zijn overtredingen van de derde graad? 

Overtredingen van de derde graad zijn ernstig en kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Om die reden worden ze ook zwaarder bestraft. 

Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Het negeren van een rood verkeerslicht 
 • Niet verplaatsen van een voertuig na een aanmaning 
 • Onvoldoende zijdelingse afstand laten bij het inhalen 
 • Links inhalen met onvoldoende zicht 
 • Geen voorrang geven aan tegenliggers bij het links afslaan 
 • Niet stapvoets rijden in voetgangerszones of speelstraten 
 • Geen lichten aansteken als het donker wordt 
 • Geen voorrang geven aan prioritaire voertuigen met sirene 
 • De snelheid niet matigen bij het passeren van een stilstaande bus of tram die reizigers laat in- of uitstappen 
 • Het niet naleven van de aanwijzingen van gemachtigde opzichters 
 • Een doorlopende streep overschrijden 
 • Het negeren van specifieke verkeersborden zoals bijvoorbeeld C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) of C35 (verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen) 

Wat zijn de straffen bij een overtreding in de derde graad? 

De straffen voor verkeersovertredingen van de derde graad zijn streng en variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding en eventuele herhalingen. 

Mogelijke straffen zijn:

 • Een geldboete van 240 tot 4000 euro 
 • Een mogelijk verval van het recht tot sturen – rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar 
 • Bij onmiddellijke inning kan 174 euro worden gevorderd  

Bij herhaling binnen een jaar kunnen de boetes verdubbeld worden. Het is belangrijk om te weten dat er in bepaalde gevallen ook een minnelijke schikking (van 235 euro) of een bevel tot betalen (van 317 euro) kan worden voorgesteld voordat de zaak voor de politierechtbank komt. Mogelijks is er ook sprake van extra gerechtskosten en administratieve toeslagen. 

Rechtsbijstand bij een overtreding van de derde graad 

Wist je dat je vaak beroep kan doen op rechtsbijstand zodat je verdedigd wordt op de politierechtbank? Vaak is deze bijstand inbegrepen in jouw verzekering waardoor je zelf geen extra kosten hebt. Een gespecialiseerde advocaat in verkeersrecht helpt jou dan om jouw rechten te beschermen en de mogelijke straf te beperken. 

Inhoud

Picture of Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel is een advocaat met meer dan 30 jaar ervaring aan de Antwerpse balie. Zijn specialisaties situeren zich vooral in bouwrecht en verzekeringsrecht. In 1991 richtte hij het advocatenkantoor VDS advocaten op. Via deze website wenst hij iedereen te informeren.

LEES ONZE ARTIKELEN

Meer lezen over onze expertises