VDS Advocaten

Scheuren in muren – aansprakelijkheid 

scheuren in muren aansprakelijkheid

Scheuren in de muren van jouw woning zijn meer dan alleen een esthetisch probleem. Ze kunnen wijzen op ernstige stabiliteitsproblemen en de waarde van jouw woning aanzienlijk doen verminderen. Maar wie is er aansprakelijk als er scheuren in jouw muren komen? In dit artikel gaan we hier dieper op in. 

Wie kan er aansprakelijk gesteld worden voor scheuren in muren? 

Bij een nieuwbouwwoning of na een verbouwing kan de aansprakelijkheid voor ernstige scheuren in de muren zowel bij de aannemer als bij de architect liggen. Dit valt onder de tienjarige aansprakelijkheid die van kracht is voor gebreken die de stabiliteit of de stevigheid van de woning in gevaar brengen.  

Naast de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende problemen, kan een aannemer ook aansprakelijk gesteld worden voor ‘lichte’ verborgen gebreken. Scheuren in muren kunnen hieronder vallen. In het verleden heeft de rechtbank hierbij ook vaak de termijn van 10 jaar genomen waarbinnen zij aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het is dus niet altijd vereist dat de scheuren zichtbaar grote proporties aannemen om een andere partij aansprakelijk te stellen. 

Wat als de schade komt door een verbouwing bij de buren? 

Wanneer je schade ondervindt door verbouwingswerken bij de buren, kun je jouw buur aansprakelijk stellen. Dit kan onder het mom van overmatige burenhinder, het toebrengen van schade of het niet nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen om schade te voorkomen. In dergelijke situaties is het vaak noodzakelijk om snel juridische stappen te ondernemen. 
 
Vaak ontstaat er een discussie over het feit of de zogenaamde schade al aanwezig was voorafgaand aan de start van werken door de buren. Hierbij is het steeds opportuun om voorafgaand aan de werken of zo snel als mogelijk een plaatsbeschrijving door een deskundige op te maken of een gerechtsdeurwaarder in te schakelen die een proces-verbaal van vaststelling kan opmaken. 

Is het aangeraden om een advocatenkantoor in te schakelen? 

Bij geschillen over de aansprakelijkheid voor scheuren in muren, of het nu gaat om nieuwbouw of schade door verbouwingen bij de buren, is het vaak verstandig om een advocaat in te schakelen. Wij kunnen op voorhand een inschatting maken wie er aansprakelijk is, nagaan wat jouw rechten zijn, en adviseren over de te nemen stappen. 

Voor deskundige juridische bijstand kun je contact opnemen met VDS advocaten. Wij kunnen ook onderzoeken of jouw verzekering tussenkomt bij het aanstellen van een advocaat. 

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring als advocaat bouwrecht, onder andere met volgende probleemsituaties: 

  • Schadevergoeding eisen voor een bouwheer 
  • Discussies bij de oplevering van werken 
  • Kleine barsten in gevelstenen 
  • Bemiddeling tussen een aannemer en architect 
  • Het in gedrang komen van de stabiliteit van de woning 
  • Een grote scheur of barst in het plafond 
  • Scheuren in de gevel of in het pleisterwerk 
  • Verzakte funderingen 

Inhoud

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel

Guy Van Der Steichel is een advocaat met meer dan 30 jaar ervaring aan de Antwerpse balie. Zijn specialisaties situeren zich vooral in bouwrecht en verzekeringsrecht. In 1991 richtte hij het advocatenkantoor VDS advocaten op. Via deze website wenst hij iedereen te informeren.

LEES ONZE ARTIKELEN

Meer lezen over onze expertises